Praktijkinformatie

Algemene informatie

Onze praktijk staat voor:

 • Vriendelijke, laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg met tijd voor de patiënt en met focus op gezondheidsbevordering.
 • Goede bereikbaarheid, iedere werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
 • Goede toegankelijkheid,  bereikbaar voor rolstoelafhankelijke patiënten; ruime parkeermogelijkheden en bushalte op loopafstand.
 • Voldoende spreekuren, zowel ’s morgens als ’s middags mogelijk.
 • Altijd geholpen worden,  in uw eigen praktijk, ook tijdens vakantieperiodes.
 • Gemak, vragen stellen & herhaalrecepten bestellen is 24uur per dag mogelijk via de e-mail of de receptenlijn.

Opleidingspraktijk

Wij vinden het belangrijk dat (huis)artsen worden opgeleid. Daarom werken wij samen met Universiteit Maastricht. U kunt in onze praktijk te maken krijgen met co-assistenten, dit zijn artsen in opleiding. Mocht u hier bezwaar tegen hebben geef het aan bij de assistente.

 

Ook is het van belang dat er nieuwe doktersassistenten en praktijkondersteuners worden opgeleid. Het kan zijn dat u tijdens bepaalde periodes door een stagiaire te woord wordt gestaan.

ZIO huisarts pluspraktijk

Pluspraktijk

Vanaf januari 2019 is onze praktijk gestart met het PlusPraktijk project.

Wat betekent een PlusPraktijk?
Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Een PlusPraktijk kenmerkt zich door maximale transparantie in praktijkvoering en prestaties. Daarbij staat ook het delen van best practices voorbeelden tussen de huisartsenpraktijken centraal. Samen sta je sterker dan alleen bij het bewerkstelligen van duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg. Om duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg te behalen gaan de PlusPraktijken gedurende een periode van 5 jaren met verschillende interventies aan de slag. In totaal betreft het 17 interventies op het gebied van Patiënt empowerment, Doelmatige zorg en Wijkgerichte zorg. In totaal doen 15 huisartsenpraktijken uit de regio mee aan dit project, waaronder onze praktijk.

HaZo 24 certificaat

Onze praktijk heeft in 2015 het HaZo24-certificaat behaald. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan alle eisen die gesteld zijn binnen HAZO24 en is getoetst door Lloyd’s Register. HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg.
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Wij bieden reisadvies op maat!

U kunt bij ons terecht voor een reisadvies en de vaccinaties, dit kan ook als u geen patiënt in onze praktijk bent.

Bij reizen naar veel landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en een aantal Zuid- en Oost-Europese landen zijn voorzorgsmaatregelen nodig om te voorkomen dat u bepaalde infectieziekten krijgt. Vanwege de eventuele vaccinaties die u nodig heeft is het belangrijk om tijdig, het liefst minimaal 4 weken voor u vertrekt, een afspraak te maken. Uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd bepalen welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u zich daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn. Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep. Voor dit reisadvies dient u daarom een intake formulier in te vullen, zodat wij een reisadvies op maat kunnen voorbereiden!

Werkwijze

U kunt hiervoor een afspraak maken op het spreekuur, nadat u een formulier hebt ingevuld met gegevens over uw reis en uw medische voorgeschiedenis. Dit formulier kunt u ook vragen aan de balie of per mail terugsturen naar ons praktijk e-mailadres. We werken volgens de richtlijnen van het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering) en zijn een officieel vaccinatie- en gele koorts centrum. Doktersassistente Gwen Goverde en huisarts Sybilla Lenaers zullen een op maat gemaakt advies aan u voorleggen en bespreken.   Deze reizigersadvisering worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed als u een aanvullende zorgverzekering heeft.
.
Aanbevolen websites waar u meer informatie kunt vinden over (het voorkomen van) reizigersziekten.
Informatie over het meenemen van medicijnen op reis vindt u hier

Dit zijn de kosten

Eerste reisconsult volwassene€ 25 ,-
Lang consult ( bij >2 maanden reizen en/of bij 3 of meer landen )€ 35 ,-
Herhaalconsult volwassene€ 15 ,-
Eerste reisconsult kind t/m 15 jaar€ 10 ,-
Herhaalconsult kind t/m 15 jaar€  6 ,-
Officieel vaccinatiepaspoort€  3,50 ,-
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

In onze praktijk kunt u terecht voor een rijbewijskeuring van het CBR. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij een van de huisartsen, dit geld zowel voor eigen patiënten ( alleen bij dr. Prevoo )  als voor passanten.

Voor de keuring mag u een potje met urine mee nemen, en indien u een bril heeft een ( recent ) bril recept.

De kosten voor de keuring bedragen  € 50 ,-

Klachten

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons of onze werkwijze in de praktijk, dit eerst met ons bespreekt. U kunt zich melden bij de assistente of bij een van de huisartsen. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Werkwijze klachten indienen:

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen, hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE:
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Onze praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland. Meer informatie kunt u vinden op: www.skge.nl.

Privacy Prevoo huisarts
Call Now Button